Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност

                              Програма


                                                                   14 Ноември 2012
                                  Посолство на Федерална република Германия в България
                                                             ул. Фр. Жолио Кюри 25

България често e представяна като най-енергийно неефективната страна в ЕС. Въпреки значителния напредък през последното десетилетие, енергийната ефективност остава огромно предизвикателство за страната. Ниското ниво на енергийна ефективност е в тежест на икономическата конкурентоспособност, поддържа енергийната зависимост на ненужно високо ниво и също се свързва със значително въздействие върху социалната цена в резултат на високите сметки за енергия и енергийна бедност. В същото време висока енергийна ефективност предлага уникални възможности за ниски разходи за стимулиране на заетостта и икономическия растеж, подобряване на стандартите на живот и намаляване на емисиите на парникови газове. Тази конференция ще обсъди политиките и финансовите механизми, които биха могли да ускорят подобряването на енергийната ефективност на българската икономика.


09:00 – 09:30    Регистрация

09:30 – 09:45    Откриване   
   
                          Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма
                          Н.Пр.Матиас Хьофнер, посланик на Федерална република Германия в България
                          Юлиан Попов, председател на УС,  Българско училище за политика „Димитър Паница”
   
ПАНЕЛ  1       Енергийна ефективност в България-предизвикателства и възможности

                         Панелът ще проучи текущото състояние на енергийната ефективност в България и ключовите политики, 
                         които се прилагат в момента на национално ниво. Брифингът "Финансиране на проекти за енергийна 
                         ефективност в България" също ще бъде представен.

                         Модератор:    Юлиан Попов, председател на УС,  Българско училище за политика „Димитър Паница”

09:45 – 10:30   Красимир Найденов,  директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие
                          Александър Хаджииванов, главен експерт по енергийна ефективност, Европейска банка за възстановяване 
                          и развитие
                          Евгени Ангелов, съветник, Президент на България
                         

10:30 – 11:00   Дискусия

11:00 – 11:15   Кафе пауза

ПАНЕЛ 2        Международни политически практики за енергийна ефективност

                         Експертите ще представят избрани политики за енергийна ефективност в Германия и други Европейски
                         страни, техния успех в привличането на широка гама от инвестиции и тяхната приложимост в българския
                         икономически и социален контекст.
   
                        Модератор:    Петър Карабоев, заместник главен редактор, Капитал дейли

11:15 – 12:00  Диана Мангаладжу, Смит училище по предприемачество и околна среда към Оксфордския университет
                        Мириам От, Министерство на околната среда на Германия
                        Десислава Йорданова, директор, Дирекция „Жилищна политика”, Министерство на регионалната развитие  
                        и благоустройството

12:00 – 12:30  Дискусия

12:30 – 12:45  Кафе пауза

ПАНЕЛ 3      Финансиране на сгради с високи стандарти за енергийна ефективност

                       Панелът ще представи европейските стандарти за енергийната ефективност на сградите на бъдещето и 
                       ще  обсъди най-добрите начини, по които те могат да бъдат финансирани. Доклад за „Сгради с почти нулево 
                       енергийно потребление” ще бъде представен за България. 
   
                        Модератор:  Богдан Атанасиу, главен експерт, Building Performance Institute Europe (BPIE)

12:45 – 13:30 Оливър Раф, изпълнителен директор, Building Performance Institute Europe (BPIE)
                        Здравко Генчев, изпълнителен директор, ЕнЕфект 

13:30 – 14:00  Дискусия

14:00 – 14:15  Закриване

14:15 – 15:15  Обяд

15:15 – 17:00  Експертни срещи