Инвестиционни механизми
за енергийна ефективност
Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Федерална република Германия в България организираха конференция на тема „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”. Целта на конференцията беше да  очертае политиките и оптималните механизми, които биха довели до успешни инвестиции в енергийна ефективност в сградите и промишления сектор в България.

Конференцията се състоя на  14.11.2012 г. в Посолството на Федерална република Германия в България (Ул. Фр. Жолио Кюри 25, София)и започна в 9:00 часа.

Конференцията беше открита от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Сред участниците бяха Мириям От - министерство на околната среда на Германия,  Диана Мангалагиу - университет „Оксфорд”, Красимир Найденов –  директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др.